top of page
Radiant cut diamond_เพชรทรงเรเดียน_เพชรสวย_เพชรแฟนซี_radiant cut diamond _natural diamond radiant cut_natural diamond_natural diamond for sell

เพชรทรงเรเดียน

เหตุผลที่ควรเลือกเพชรทรงเรเดียน

เพชรทรงเรเดียน เกิดจากการเจียระไนให้มีหน้าเพชรและเหลี่ยมมุมจำนวนมาก ช่วยให้เล่นไฟได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้สามารถซ่อนตำหนิเพชรได้ดีกว่าเพชรทรงอื่นๆ อีกทั้งส่วนขอบตัดจะช่วยเสริมความคงทนของเพชร

เคล็ดลับการเลือกซื้อ

เพราะการที่หน้าเพชรมีเหลี่ยมมุมจำนวนมากทำให้สีของเพชรดูไม่ค่อยแตกต่างกันมาก ดังนั้นเราจึงเลือกซื้อเพชรน้ำต่ำกว่า 96 หรือ Colour : H  ก็เพียงพอ

bottom of page