top of page
emerald_cut-diamond _natural diamond _fancy diamond_emerald  cut diamond _diamond emerald

เพชรทรงเอมเมอรัล

เหตุผลที่ควรเลือกเพชรทรงเอมเมอรัล

เนื่องจากเพชรทรงเอมเมอรัลมีหน้ากว้างมาก ช่วยให้รับแสงไฟเพื่อสะท้อนกับส่วนเส้นตรงภายในที่เจียระไนได้ดี

เคล็ดลับการเลือกซื้อ

เนื่องจากเพชรทรงนี้มีหน้ากว้างมาก ดังนั้น หากมีตำหนิก็จะสามารถเห็นได้ง่ายกว่าเพชรทรงอื่นๆ คุณเลือก ความสะอาดของเพชร ไม่ต่ำกว่า VS2 เพื่อให้มั่นใจว่าตำหนิจะไม่ขึ้นที่หน้าอย่างชัดเจน

bottom of page